fbpx

Arvot, visio ja missio

Päivittäisessä työssä näkyvät arvomme

Kohtaamme arjen positiivisuuden ja ilon kautta. Suhtaudumme haasteisiin mahdollisuutena kehittää itseämme ja toimintaamme, lannistumatta. Uskomme siihen, että positiivisen ja iloisen asenteen ansiosta asioihin löytyy helpommin ratkaisu ja että positiivisten tunteiden tunteminen vaikuttaa elämäämme, erityisesti terveyteen, myönteisesti.

Olemme seniorin arjen ja hyvinvoinnin tukena – emme puolesta tekijänä senioria passivoiden. Työssämme näkyy kuntouttava työote ja aktivoimme senioreja asiakaskäynneillämme. Meille on tärkeää osallistaa senioria ja on palkitsevaa, kun seniori motivoituu aktivoitumaan, saa arjessa onnistumisen ja ilon kokemuksia sekä hyötyy käynneistä!

Kaikkea toimintaamme ajaa innovatiisuus: uudistamme alaa ja luomme palvelukokonaisuuksia, jotka ovat senioreille uusia. Haluamme tehdä asioita freesisti, eri tavalla kuin ennen on tehty. Innovatiivisuus näkyy arjessamme, kun keksimme uudenlaisia ratkaisuja seniorin arjen helpottamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

VISIO & Missio

Visiomme on olla maailman paras senioripalveluntuottaja.

Missiomme on hyvinvoiva ja terve seniori.