fbpx

Ilostu-palveluilla seniorien toimintakyky parantunut yli 71 %

Maaliskuussa seniorien toimintakyky oli polttava puheenaihe. Toimintakyvyn lasku herätti huolemme, kun yhtäkkiä seniorien arki muuttui totaalisesti yli 70-vuotiaille annettujen ohjeistusten myötä. Kävimme lukuisia keskusteluja aiheesta samalla, kun totuttelimme etätyöhön ja kentällä työskentelevien ilostuttajien ohjeistamiseen ja tukemiseen näissä poikkeusajoissa sekä senioriasiakkaidemme läheisten tiedottamiseen ja asiakaspalveluun.

Oma mittaristo mittaamaan seniorien toimintakykyä

Loppukesällä pitkään kytenyt ajatus luoda oma, ammatillinen ja juuri meidän palveluihin soveltuva seniorien toimintakykyä mittaava mittaristo, pääsi työn alle. Kesän ajan kävimme tästä keskusteluja ja loppukesästä lähdimme toteuttamaan tätä yhdessä viimeistä harjoittelujaksoaan tekevän geronomiopiskelijan Pinjan kanssa. Mittaristo eteni vauhdilla ja syksyllä tutkimustulokset olivat tiedossa.

Tulokset saatiin hyvin harkittujen ja syvällisten arviointikeskustelujen jälkeen. Tarkasti laaditut ja laadukkaat kysymykset sekä systemaattinen arviointitapa takaavat sen, että tutkimustuloksissa on huomioitu seniorien toimintakyky laajasti. Laadusta kertoo muun muassa se, että asiakkaiden oma palaute, jossa he kertovat saaneen elinvuosia lisää, yksinäisyyden vähentyneen, arjen piristyneen sekä oman henkisen hyvinvoinnin kohentuneen, eivät suoraan merkinneet, että arvosana on automaattisesti 10/10. Tutkimuksen toteuttamisessa ja tuloksia laskemassa oli mukana Vaasan yliopiston väitöstutkijana toimiva Maarika Maury.

Henkinen hyvinvointi parantui yli 71 %

Mittasimme mittaristollamme henkistä, sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä ja niiden kehitystä vertaamalla palvelujemme aloittamisen jälkeistä aikaa aikaan ennen palvelujamme. Tarkasteluväli oli vuoden ajalta, eli arviointia ei tehty pelkästään seniorin tämänhetkisen tuntemuksen pohjalta.

Fyysinen kunto parani tutkittavien kesken 17,7%, henkinen hyvinvointi 71,3 % ja sosiaalinen hyvinvointi 47,7%. Yhteensä hyvinvointi on parantunut 45 %. ”Jos toimintaa laajennetaan, voidaan indikoida sotekuluihin suuriakin kustannussäästöjä”, Maarika Maury ennustaa.

Senioreiden kanssa on tehty sekä ihan tavallisia, arkisia asioita, mutta aktivointia on myös viety vähän pidemmälle. Olemme kyselleet, millaisia toiveita ja unelmia sekä ilon aiheita senioreilla on ja mitä he vielä toivoisivat pystyvänsä tekemään iästä huolimatta. Näitä pieniä tai isompia toiveita on sitten lähdetty toteuttamaan. Kun puhutaan ihmiseltä ihmiselle annettavasta palvelusta, puhutaan hyvin pienistä tekijöistä, joilla aikaansaadaan positiivisia vaikutuksia. Tärkeintä työssä on aito asiakaslähtöisyys, monipuolisuus ja ennakoiva lähestymistapa.

Ammatillista otetta tarvitaan, jotta toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia voidaan lähestyä ennakoivasti ja saada aikaan ennaltaehkäiseviä vaikutuksia. Silti työtapa keskittyy koko ajan asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin sekä palvelusuunnitelmassa yhdessä asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen. Ei siis hoideta oireita, vaan pikemminkin mennään oireiden syyn äärelle.

Marjapiirakkahetki

Pienillä nyansseilla palveluntuottamisessa aikaan suuria positiivisia vaikutuksia

Meidän palveluissamme tällaisia positiivisia vaikutuksia aikaansaavia pieniä nyansseja ovat muun muassa käyntien pituus, ilostuttajien läsnäolo ja tapa toimia, ammatillisuus, palvelujen monipuolisuus ja valmius mukautua hyvin pitkälle asiakkaan toiveita vastaavaksi sekä asiakaspalvelun laatu.

Monesti myös yrityksen värit ja nimi herättävät iloa ja hilpeyttä, kun asiakkaat kommentoivat ilostuttajien työvaatteita iloa tuoviksi, pirteiksi ja onpa joku asiakas kuvannut keltaisen collegen tuovan kotiinsa auringon. Visiirin otsapannassa lukeva ILOSTU-logo on saanut asiakkaat toteamaan useamman kerran ilostuneensa.

Seniorien unelmat ovat tärkeitä ja niiden toteuttaminen lisää hyvinvointia

Seniorien kanssa toteutetaan paljon unelmia. Olemme keränneet koko kesän ja syksyn ajan seniorien unelmia ja toteuttaneet niitä luovalla ja innovatiivisella tavalla. Seniorit ovat saattaneet yllättyä, kun heiltä on kysytty, mistä he unelmoivat. Ilostuttajat ovat kannustaneet ja esittäneet lisäkysymyksiä, jotka ovat nostattaneet menneiden vuosien ja vuosikymmenten takaa lempiasioita ja unelmia, joita vielä haluaisi toteuttaa. Olemme muistuttaneet, että unelmat voivat olla pieniä tai suuria, eikä niiden kaikkien ole välttämättä oltava täysin sellaisenaan toteutettavissa. Ilostuttajien on ollut helppo ottaa unelmat puheeksi seniorin kanssa, sillä he ovat toisilleen jo kovin tuttuja. Seniorit ovat uskaltaneet kertoa suurempiakin unelmiaan, kuten toiveesta tehdä vielä matka Lontooseen tai New Yorkiin.

Usein toiveet ovat hyvinkin arkisia. Seniorit kertovat esimerkiksi toivovansa, että pääsisivät vielä itsenäisesti puistoon, kauppareissulle tai vaikkapa teatteriin. Yksi asiakkaista sanoi toivovansa, että olisi iältään 20 vuotta nuorempi. Tähän emme tietenkään pystyneet, mutta teimme lisäkysymyksiä, että mitä erityistä silloin teit. Seniori vastasi, että 20 vuotta sitten hän saattoi tavata kavereita kahvilassa ja käydä vaikkapa jääkiekko-ottelussa. Jääkiekko-ottelussa käynti on jo toteutettu ja toivottavasti ensi vuonna pääsee jo huolettomammin kahvikupin äärelle kahvilaan. Toiveiden toteuttaminen mahdollistuu pienellä vaivalla ja näin myös elämänilo ja merkityksellisyys lisääntyivät.

Lähestymistapamme kaikessa kulkee henkisen hyvinvoinnin kautta. Ihminen on uskomaton kokonaisuus, jossa kaikki hyvinvoinnin osa-alueet ovat yhteydessä keskenään. Siksi holistinen lähestymistapa on niin tärkeä osa palvelujemme tuottamistapaa.

Hyvinvointi kuuluu kaikille – henkistä hyvinvointia tukevat palvelut ovat kaikentuloisille

Olisi helppo hymähtää, että tämä ei voi olla mahdollista, ei ainakaan yhteiskunnan varoilla tai että tällaiset unelmat ovat mahdollisia vain rikkaille.

Suomessa väki vanhenee ja vähenee, ja samalla kun väestö vanhenee, kustannukset kasvavat ja rahat ovat koko ajan tiukemmalla. Vanhusten hoivaan käytetään kuitenkin vuosittain noin neljä miljardia euroa. Helposti käy niin, että kustannussäästöissä vanhustenhoidossa raha ei riitä muuhun kuin välttämättömään hoitoon, jolloin ehkä ollaan jo myöhässä. Seniorien toimintakyvyn ylläpitämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön täytyy panostaa tulevaisuudessa enemmän.

Kuka tahansa voi olla asiakkaamme. Mitä aikaisemmin palvelut aloitetaan, sitä parempia ja ennaltaehkäisevämpiä vaikutuksia sillä palvelunsaajan näkökulmasta saadaan aikaan! Asiakkaita meillä on 63-vuotiaasta lähes 100-vuotiaaseen ja asiakkaiden taustat ja tulotasot vaihtelevat paljon. Meille on tärkeää, että palvelumme on tasa-arvoista. Monipuoliset palvelut ja kotitalousvähennys tuovat helpotusta pienempituloisten talouteen. Voimme hoitaa käyntiemme aikana monet aikaisemmin kustannuksia synnyttäneet asiat. Kauppakassitilaukset ja pesulakulut voi vähentää omista kuukausittaisista menoista palvelujemme käynnistämisen jälkeen. Käyntien aikana ilostuttaja ehtii pestä pyykkiä ja käväistä kaupassa – sekä tehdä paljon muuta! Näin seniori saa juuri sitä, mitä toivoo: lempiruoat kaupasta, lempihousut puhtaiksi, puhtaat petivaatteet, ohjattua kuntouttavaa ja aktivoivaa toimintaa tai kahvittelua, seurustelua ja läsnäoloa. Säännölliset käynnit aktivoivat senioreja myös ilostuttajan käyntien välillä ja näin ennaltaehkäisevä vaikutus laajenee. Seniorien toimintakyky kohenee, kun ilostuttajan käyntien johdosta seniorin oma aktiivisuus esimerkiksi kaupassa käymiseen tai omatoimiseen siivoukseen lisääntyy.

Todellisuudessa senioripalveluihin ei tarvitse laittaa kovin paljon enempää rahaa kuin kauppakassitilauksiin ja pesulapalveluun on aikaisemmin kuluttanut – ja sillä rahalla saa hyvin kustannustehokkaasti ja laadukkaasti paljon enemmän!

Tärkeintä seniorin kannalta on palvelun myötä lisääntynyt henkinen hyvinvointi ja sen moninaiset vaikutukset hyvinvoinnin muihin osa-alueisiin.

Ennakoi sinäkin ja ota kotiin tarjolla olevaa iloa ja apua ajoissa.

Palvelujemme avulla seniorien toimintakyky kohenee.

 

Iida

Ilostu Oy:n perustaja & toimitusjohtaja

 

Jaa tämä kirjoitus:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp