fbpx

Millaisessa kodissa on onni vanheta?

Tämän vuoden Vanhustenviikon teema puhuttelee. Teemana on Onni on vanheta. Mitä sinä ajattelet, onko onni vanheta? Mitä vaatii onnellinen vanheneminen esimerkiksi omassa kodissa?

Onni ja onnellisuus

Onni ja onnellisuus ovat tunteita ja olotiloja. Onnellisuuden tunnetta on jokseenkin vaikea määritellä. Yksinkertaistaen voisi ehkä sanoa, että onnellinen ihminen kokee elämänsä merkitykselliseksi. Onnellisuuden kokemiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten ulkoiset ympäristötekijät, omat henkilökohtaiset ominaisuudet, perimä ja kasvatus. Silti onnellisuus on mielen asia ja mieltään voi opettaa. Ihminen voi myös tuntea itsensä onnelliseksi ja onnekkaaksi, vaikkei asiaa sen enempää ajattelisi. Tai ihmisellä voi olla päällisin puolin kaikki hyvin, mutta hän tuntee silti itsensä onnettomaksi.

Valloillaan oleva tunnetila voi jäädä helposti ihmisen elämään, sillä ihminen sopeutuu tunnetiloihin yllättävän nopeasti. Elämässä tapahtuvat muutokset ovat usein niitä kohtia, joissa ihmiset huomaavat valloillaan olevien tunnetilojen vaikutukset omaan hyvinvointiinsa. Vanheneminen on yksi näistä muutoksista, mutta ei niin konkreettinen ja iso kuin esimerkiksi avioero tai lapsen muutto kotoa pois.

 

 

Onni on vanheta…

Me kaikki vanhenemme, halusimme sitä tai emme. Se tulee väistämättä. Mitä voimme tehdä, jotta vanheneminen on onnellista? Vanhempana meillä ainakin on tietotaitoa enemmän kuin nuorempana, mutta se tuskin on ainoa avain onnelliseen vanhuuteen. Ilostuttaja-Jutta pohti tätä asiaa oman työnsä kannalta. Ilostuttajat tapaavat työssään senioreita päivittäin.

Onnellinen vanhuus koostuu onnellisista asioita, jokaisen oman kiinnostuksen mukaisista asioista. Onnea tuo terveys ja toive siitä, että terveys säilyisi mahdollisimman pitkään. Onnea on myös arjen pienet ilot, kuten yhteiset kahvihetket ja ulkoilu turvallisesti toisen kanssa. Elämäniloa tuo se, että voi vanheta ihmisten ympäröimänä. Ympärillä olevat ihmiset voivat olla omia läheisiä tai vähemmän tuttuja, kuten vaikkapa naapureita. Tai arkea piristäviä ilostuttajia. Turvallisuus on tunne, jota me kaikki ihmiset haluamme iästä riippumatta kokea. Onnelliseen vanhuuteen kuuluu turvallisuus, jonka myötä kotona asumisen voi kokea turvalliseksi. Turvallisuuden tunnetta tuo luottamus elämään ja kotona käyviin ilostuttajiin. Luottamus, että he auttavat ja tukevat arjen tarpeissa.

Naurua ja huumoria ei saa unohtaa ikääntyneenä, sillä ne tuovat iloa elämään. Ilostuttajan näkökulmasta ja kokemuksesta Jutta on huomannut, että turvallinen ja viihtyisä koti on onnellisen vanhuuden tärkein asia. Myös hoitokodissa tai palvelutalossa onnelliseen vanhuuteen vaikuttaa turvallinen ympäristö.

…turvallisessa kodissa

Ilostu-asiakkaiden mielestä turvallinen koti on tuttu, täynnä muistoja ja omia asioita. Senioriasiakkaamme liittävät turvalliseen kotona asumiseen myös luotettavat ihmiset. Ikääntyessä fyysiseen toimintakykyyn ja terveyteen tulee muutoksia, mutta oma tuttu koti helpottaa muutosten hyväksymistä ja kotona pärjäämistä. Turvallisuutta kotiin saattavat tuoda myös arkea helpottavat apuvälineet ja kodin esteettömät ratkaisut. Oikeilla kotona asumista helpottavilla ratkaisuilla pyritään lisäämään kotona asumisen vuosia ja vähennetään riskiä, ettei seniorista tule oman kotinsa vankia.

Omassa kodissa vanheneminen saattaa usein edellyttää kodin muutostöitä fyysisen toimintakyvyn muuttuessa, joitakin apuvälineitä arjen sujuvoittamiseksi, läheisten rakkaiden ihmisten läsnäoloa ja/tai arjessa auttavaa palveluntuottajaa sekä itselle tärkeitä asioita ja esineitä. Tärkeintä on, että omassa kodissa voi kokea olonsa turvalliseksi ja levolliseksi. Silloin kotona vanheneminen voi olla onnellista.

Onni on vanheta, kun mieli on virkeä

Kun Ilostuttaja-Jutta kysyi asiakkailta mitä heille tulee mieleen teemasta Onni on vanheta, jatkoivat he lausetta:
… kun on ollut mahdollista hankkia Ilostun palveluja.
… kun mieli on virkeä ja pystyy edelleen seuraamaan maailman uutisia pysyäkseen ajan tasalla.
… kun voi oppia uusia asioita vielä vanhana.
… tehden yhteisiä retkiä ja luoden yhteisiä hetkiä ilostuttajan kanssa.

Muistetaan, että vaikka vietetään Vanhustenviikkoa, vanhusten viikko on joka viikko.<3

 

Hyvää Vanhustenviikon loppua toivottaen,

Jutta ja Nilla

 

 

 

Jaa tämä kirjoitus:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp