fbpx

Hoidolliset palvelut

Vaihtoehto kunnallisen kotihoidon tilalle tai tueksi sen rinnalle!

kun kaipaat Kokonaisvaltaista tukea ja apua...

Hoidolliset palvelut voivat olla vastaus

 • Voinnin ja sairauksien seuranta ja havainnointi
 • Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen
 • Suihkutus- ja saunotusapu
 • Ihonhoito
 • Lääkkeiden antaminen annosjakelupussista (ei jakoa dosettiin)
 • Lääkkeiden noutaminen ja lääkeasioista huolehtiminen
 • Apuvälineiden tarpeen kartoittaminen ja hankkiminen/lainaaminen
 • Verenpaineen mittaaminen, painon seuranta
 • Tiivis yhteydenpito muiden hoitavien tahojen kanssa
 • Lääkärikäynneillä mukana ”toisina korvina ja silminä” oleminen
 • Ilostu-autolla kuljettaminen mm. terveysasemalle, lääkäriin, optikolle…
 • Omaishoitajan lomitus
 • Käynnin päätteeksi raportti läheiselle, jos seniorin ja läheisen kanssa niin sovitaan

Asiakkaidemme kokonaisvaltainen hyvinvointi on parantunut 45 % palvelujemme ansiosta!

Kokonaisvaltaista voinnin seurantaa

On tärkeää, että kokonaisvaltaista voinnin tilaa tarkkaillaan. Se tarkoittaa, että huomioidaan ravitsemuksen, unen, liikunnan ja ravinnon tila sekä kiinnitetään huomiota toimintakyvyn muutoksiin, ilmeneviin oireisiin sekä lääkkeiden vaikutuksiin.

Käyntimme ovat minimissään kaksi tuntia, jolloin säännölliset käynnit mahdollistavat voinnin seurannan laadukkaasti. Seniorille nimetään omailostuttaja, joka vastaa seniorin palveluista. Tutun henkilön kanssa on helppo keskustella voinnista ja kun luottamus syntyy hyvin pian palvelujen aloittamisesta, keskustelusta tulee avointa ja kokonaisvaltaista. Avoin ja luottamuksellinen suhde edesauttaa ennaltaehkäisevän palvelun toteutumista, kun oikea-aikaisesti havainnoidaan oireita ja ollaan mahdollisesti mukana lääkärikäynneillä.

Toteutamme palveluja yhdessä laaditun palvelusuunnitelman mukaisesti, johon on yhdessä asetettu tavoitteet sekä keinot, joilla tavoitteisiin pyritään. Seniori sitoutuu samalla itse oman hyvinvointinsa edistämiseen yhdessä laaditun suunnitelman pohjalta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kun toiveena on asua kotona, mutta yksin se ei onnistu

Pystymme järjestämään seniorille lähes kaiken kotona tarvittavan avun, seuran ja hoidon! Voimme käydä seniorin kotona kotihoidon käyntien rinnalla, jolloin kotihoidon käyntejä voidaan vähentää – yleensä paljonkin. Jos haluat korvata kotihoidon Ilostu-senioripalveluilla, on sekin mahdollista!

Meillä on paljon yhteisiä asiakkaita kotihoidon kanssa. Olemme yhteydessä kotihoidon kanssa sen mukaan, mitä seniori ja läheiset ovat toivoneet. Yhteistyöllä saadaan paras positiivinen vaikutus ja siksi onkin tärkeää, että tiedämme, ketä seniorin kotona käy!

Haluamme, että seniorin kotiin tehtävät käynnit jaksottuvat seniorin arjen kannalta mielekkäästi ja mahdolliset päällekkäisyydet vältetään. On myös hyvä, että osaamme ilmoittaa oikeille toimijoille, jos tiedämme yhteisen asiakkaamme joutuneen esimerkiksi sairaalaan. Kaikilla meillä on sama agenda – hyvinvoiva kotona asuva seniori ja siksi yhteen hiileen puhaltaminen on tärkeää!

Kun tutustumiskäynnillä keskustelemme tilanteesta, löydämme sopivan ratkaisun sille, kuinka usein kotihoidon ja Ilostu-senioripalvelujen käyntejä olisi hyvä olla ja missä suhteessa. Monesti tällaisella ensimmäisellä tutustumiskäynnillä on mukana myös läheinen/läheiset sekä kotihoito .

Sovi tutustumiskäynti, joka ei vielä sido mihinkään!

Lunasta ensimmäinen käynti ilmaiseksi!

Testaa ja ilostu! Tarjoamme ensimmäisen ilostuttajan käynnin ilmaiseksi. Käynnin kesto 2h. Testikäynnillä voit testata miten ilostuttajan käynnit sopisivat arkeesi. Testikäynti ei sido mihinkään.

Varaa maksuton tutustumiskäynti

Tutustumiskäynnillä keskustellaan seniorin palveluntarpeesta ja räätälöidään tarpeita ja toiveita vastaava suunnitelma. Mukaan toivomme läheistä tai kotihoidon työntekijää. Käynnin kesto 1 h. Tutustumiskäynnillä sovitaan mahdollisesta jatkosta. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

Tuomme seniorin elämään Kokonaisvaltaista apua ja iloa

Tutustu muihinkin palveluihimme:

Hoidolliset palvelut

Vaihtoehto kunnallisen kotihoidon tilalle tai tueksi sen rinnalle!

Aktiivisuus ja elämänilo

Kuntouttavaa ja aktivoivaa toimintaa sekä unelmien toteuttamista!

Arki

Arjen sujuvoittamista, arjen askareita ja sosiaalista hyvinvointia!