fbpx

Senioripuhetta–Facebook-ryhmä

Senioripuhetta-yhteisö on Facebookiin 26.6.2019 perustettu ryhmä, joka on luotu senioreille, omaishoitajille, läheisille, ammattilaisille sekä kaikille senioriasioista kiinnostuneille.

Ryhmä on luotu, jotta seniorit saisivat muilta ryhmän jäseniltä vertaistukea, voisivat kysyä neuvoa ja vinkkejä pulmiinsa sekä mahdollisesti jopa löytää uusia ystäviä!

Ryhmä toimii senioriteemaisten asioiden keskustelualustana. Keskusteluista ja kommenteista päätellen tällaista verkossa toimivaa senioreille suunnattua ryhmää onkin jo odotettu ja kaivattu. Ryhmä on huomioitu myös Metropolian sosionomiopintojen verkko-ohjauksen kurssilla. Ryhmässä ajetaan seniorien asemaa ja oikeuksia sekä uudistetaan yhdessä isommalla joukolla seniorialaa.

Keväällä/kesällä 2020 Metropolian geronomiopiskelijaryhmä tekee opinnäytetyötä Senioripuhetta-ryhmän kehittämisestä ryhmän jäsenten tarpeiden pohjalta. Tarpeet ja toiveet on kartoitettu ryhmässä jaetun kyselyn muodossa.

Keväällä 2022 Metropolian kanssa on aloitettu yhteistyö, jonka myötä sote-alan opiskelijat toteuttavat harjoittelujaksojaan sekä opintojaan kehittämällä Senioripuhetta-ryhmää. Ensimmäiset geronomiopiskelijat olivat harjoittelussa keväällä 2022.

Seniorialan uudistaminen on kaikkien suomalaisten yhteinen projekti ja siksi Senioripuhetta-ryhmässä halutaan osallistaa kansalaisia mukaan näihin ”talkoisiin”!

Tervetuloa mukaan!

Senioripuhetta-yhteisö on kesällä 2019 perustettu ryhmä, joka on luotu senioreille, omaishoitajille, läheisille, ammattilaisille sekä kaikille seniorien asioista kiinnostuneille.

Tutustu myös näihin:

Facebook-ryhmä

Tapaamiset