fbpx

Vetoomus pääministerille: Senioreille tukea toimintakykyä tukevien palvelujen hankintaan

Kun koronan vaikutukset seniorien arkeen iskivät keväällä, suurimpana huolenani oli seniorien toimintakyvyn laskeminen. Toimintakykyä tukemalla voidaan vahvasti vaikuttaa seniorin hyvinvointiin. Toimintakykyä lisäämällä voimme saada seniorille lisävuosia itsenäiseen kotona asumiseen, jota tällä hetkellä kovasti hoitokotiin siirtymisen sijasta painotetaan. Lisäksi toimintakykyä lisäämällä lisätään samalla henkistä hyvinvointia, tunnetta oman elämän hallinnasta, liikkumisen mahdollisuutta ja omien asioiden hoitamista. Käytännössä nämä asiat ovat toimintakyvyn tukemisen ansiosta tapahtuvia positiivisia, toisiaan ruokkivia vaikutuksia, joiden vaikutus on valtava!

Toimintakykyä voidaan tukea pienilläkin asioilla, eikä se ole rakettitiedettä. Toimintakyky kuvaa ihmisen kykyä suoriutua eri tehtävistä tietyssä ympäristöissä. Toimintakyky on kokonaisuus, jonka muodostuu ihmisen fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien suhteesta häneen kohdistuviin odotuksiin. Käytännössä kotona asuvan seniorin osalta se tarkoittaa kykyä selviytyä sellaisista arjen toiminnoista, joiden myötä itsenäinen ja mielekäs kotona asuminen on mahdollista. Osittaisella tuella toimintakykyä voidaan tukea ja pienilläkin teoilla voidaan saada aikaan suuria positiivisia, seniorin hyvinvointia ja terveyttä lisääviä vaikutuksia.

Näemme toimintakyvyn tukemisen vaikutukset päivittäisessä työssämme ja iloitsemme seniorin ja ilostuttajan yhteisistä onnistumisista välillä liikutukseen saakka.

Kun huoli toimintakyvyn alenemisesta syntyi ja konkretisoitui tiettyjen asiakkaiden tilanteiden kärjistymisen myötä, pohdin mahdollisuuksia vaikuttaa tähän ikävään tilanteeseen. Yhtenä yönä näin unta, että keskustelin pääministerin kanssa ja sen jälkeen tullut ajatus pääministerille lähetettävästä vetoomuksesta ei poistunut mielestä. Kokosimme kasaan nelihenkisen seniorien asioita ajavien naisten porukan. Heidän kanssaan keskustelimme tilanteesta, tarpeesta, tarvittavista muutoksista ja konkreettisista toimista. Keskustelut inspiroivat ja vahvistivat jokaisella kerralla tunnetta, että olemme oikealla asialla. Lähdimme työstämään vetoomusta, jonka myötä ajamme seniorien seniorien toimintakyvyn tukemisen helpottamista ja oikeanlaisista palveluista tiedottamisesta. Kuluneen viikon aikana viimeisin versio vetoomuksesta kiteytyi ja 23.6.2020 se lähetettiin pääministeri Sanna Marinin sihteerille.

Vetoomuksessa vaadimme seuraavia toimia, joilla tuetaan seniorien kotona asumista:


1. Kotitalousvähennys korotetaan 75 %:iin yli 70-vuotiaille. Tämä vähentää
toimintakyvyn heikkenemistä ja pienentää myös omaisten
hoivakuormitusta.
2. Luodaan uusi palveluseteli senioreille: Palvelusetelin täytyy kattaa
tukipalvelut monipuolisesti, eikä siinä saa rajata liian tarkkaan seniorin
luona käyvän henkilön koulutusta tai palvelun sisältöä. Palvelusetelin
hinnan on oltava kohtuullinen palvelun tuottamiseksi.
3. Yli 70-vuotiaille on tiedotettava asioista selkeästi ja asiallisesti.
Ymmärrettävä viestintä tukee seniorien henkistä hyvinvointia ja vaikuttaa
heidän tekemiinsä ratkaisuihin. Seniorien on voitava tuntea, että on
turvallista ottaa vastaan heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa kannalta
tärkeitä palveluja. Heidän on myös tiedettävä, että palveluja on olemassa.

Toivomme, että vetoomus herättää vähintään keskustelua erittäin tärkeästä aiheesta. Tietenkin toivomme, että myös ajattelu, toimintatavat, käytännöt ja lait muuttuisivat, jotta seniorien arjen helpottamiseksi ja tukemiseksi saataisiin tarvittavia muutoksia. Aihe on erittäin laaja ja vetoomus on vain hyvin tehty tiivistelmä kokonaisuudesta. Voisin henkilökohtaisesti käydä aiheeseen liittyvää keskustelua useamman päivän ajan. On siis toivottavaa, että aihe herättäisi keskustelua myös sosiaalisessa mediassa sen lisäksi, että toivomme sen herättävän ajatuksia ja keskustelua maan päättäjien keskuudessa.

Nelihenkiseen naisporukkaan lisäkseni kuului Maarika Maury (tutkija, toimitusjohtaja, Kissconsulting, Lusikka Sotesopassa -kirjan kirjoittaja), Ritva-Liisa Luomaranta (varatuomari, Geroclub ry:n pj, vanhustyön vapaaehtoinen) sekä  Satu Riihelä (FM, geronomi AMK, toimitusjohtaja Kohto Oy). On ollut ilo tehdä yhteistyötä seniorien hyväksi tällaisessa innostavassa, samanmielisessä ja asiantuntevassa porukassa – kiitos vielä teille, supernaiset!

Vetoomus on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:
Vetoomus 23.6.2020

Tätä blogia, vetoomusta ja vetoomuksen sisältämiä asioita saa oikein mielellään jakaa somessa ja muutenkin! Kiitos!

Muutoksen toivossa

Iida Kujanpää
Ilostu Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja

 

Jaa tämä kirjoitus:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp