fbpx

Ystävyys edistää ikääntyvän terveyttä

Luin Ylen artikkelin ystävyyssuhteiden merkityksestä ihmisen ikääntyessä. Jutussa kerrottiin, kuinka sosiaaliset suhteet voivat suojella stressin negatiivisilta vaikutuksilta, sillä ne antavat kontrollin ja merkityksen tunnetta ja kohentavat itsetuntoa, kun vastaavasti stressaava ihmissuhde voi aiheuttaa jopa tulehduksen elimistössä. On selvää, että hyvä sosiaalinen verkosto toimii kantavana voimavarana hetkinä, jolloin ihmisellä itsellään on vähemmän voimia.

Uskon vahvasti ystävyyssuhteiden tuoman turvan, luottamuksen ja ilon vaikuttavan vahvasti terveyteen ja hyvinvointiin. Kuulostaa oikeastaan aika hullulta edes kirjoittaa aiheesta. Sehän on selvää, että sosiaaliset suhteet vaikuttavat ihmisen terveyteen. Kuitenkin jos miettii, miten iäkkäämpien terveyttä ylläpidetään ja hoidetaan, keskusteluseuraa, sosiaalisten suhteiden ylläpitoa ja arjen apua voisi mielestäni lisätä aika paljon. Henkinen hyvinvointi on erittäin tärkeä osa terveyttä.

Tässä mitattavassa maailmassa kaikki haluttaisiin järkeistää, mitata ja taulukoida. Tiedetään, että sairautta x voimme hoitaa lääkkeellä y, koska siinä on selkeä tieteellisesti osoitettava syy-seuraussuhde. Uskon, ja haluan uskoa, että tulevaisuudessa ihmisiä hoidetaan yhä enemmän kiinnittämällä huomiota myös ihmisen henkiseen hyvinvointiin ja elinympäristön vaikutuksiin. Ihmissuhteiden tuomat positiiviset vaikutukset ovat melko pitkälti ihmisen omien kokemusten pohjalta arvioitavissa ja ehkä juuri siksi tietyn lääkkeen vaikutusta ihmisen terveydentilaan on niin paljon helpompi tutkia. Ihmiset kaipaavat faktoja todisteeksi hoitomuotojen toimivuudesta.

Omalla tekemiselläni haluan korostaa seuran ja ystävyyssuhteen tuomaa turvaa ja hyvinvointia. Välillä hieman kyseenalaistaen pohdin, voiko asiakkaideni virkistynyt mieliala ja lisääntynyt aktiivisuus oikeasti juontaa juurensa säännöllisestä seurasta ja avusta. Minulla on useampia asiakkaita eräässä kerrostalossa ja monet heistä ovat keskenään tuttuja. Useampi asiakas on minulle kommentoinut, kuinka heidän ystävänsä on piristynyt kuin silmissä ja nykyisin paljon iloisempi. Hän on itsekin sanonut olevansa onnellinen siitä, että käyn hänen luonaan. Iäkkäiltä ihmisiltä saa niin aitoa palautetta, että se on liikuttavaa.

Voin kokemani perusteella allekirjoittaa, että ystävyyssuhteen tuoma tuki ja turva voi jopa vähentää kipua. Eräänkin kerran olen mennyt asiakkaani luokse, joka aluksi kertoi lihassäryistä ja -kolotuksesta, joita hänellä sillä hetkellä oli. Siitä huolimatta lähdimme yhdessä ostoksille ja palatessamme hänen kotiinsa hän ei puhunut kivuista enää ollenkaan. Ylen artikkelissa sanotaan näin:

”Toisessa tutkimuksessa seurattiin noin 7 500:n yli 50-vuotiaan kroonisesti sairaan yhdysvaltalaisen yhteyksiä perheeseen ja ystäviin sekä heidän terveyden ja hyvinvoinnin tuntemuksiaan.

Ne, jotka kokivat jonkin ystävyssuhteen usein rasitukseksi, kertoivat keskimääräistä useammin kärsivänsä kroonisista vaivoistaan. Ne, jotka saivat tukea ystäviltä, tunsivat olonsa terveemmäksi.”

Varmasti jokaisella on jokin kokemus siitä, kuinka huono päivä kääntyi hyväksi sen jälkeen, kun tapasi ystävää, jolle sai purkaa tuntemuksiaan tai murheitaan. Se, että joku kuuntelee sinua (ja pelkästään jo tieto siitä, että sinun jutuillesi on olemassa kuunteleva korva) helpottaa oloasi suuresti.

Terveys ja hyvinvointi eivät ole pelkästään joukko mitattavia asioita, vaan ihan luonnolliset ja helposti toteutettavat asiat voivat lisätä ihmisen hyvinvointia. Tieto siitä, että sinulla on joku jolle puhua, luo turvaa. Tieto säännöllisestä avun saamisesta luo tunteen, että hallitset elämääsi. Se että voit jonkun kanssa keskustella mieltä painavista asioista, keventää omaa taakkaasi. Se että voit kaksinkertaistaa ilon jonkun kanssa, kohottaa omaa mielialaasi. Kaikki tämä vaikuttaa erityisen paljon iäkkään ihmisen hyvinvointiin. Heidän elämässään ei välttämättä ole enää niin paljon ohjelmaa kuin aiemmin on ollut ja siksi pienilläkin asioilla on heille erittäin suuri merkitys. Tavalliset arkiset asiat merkitsevät heille paljon. Sosiaalisten suhteiden arvoa ei kovin helposti voida mitata muuta kuin henkilön omakohtaisten kokemusten perusteella, mutta mikä olisikaan tärkeämpää kuin jokaisen ihmisen henkilökohtainen kokemus omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan?

💚 Iida

Jaa tämä kirjoitus:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp